Pravoslávna cirkevná obec Prešov


Prejdi na obsah

Chrám v rokoch 1969-2004

Chrám

V roku 1969 bola zo západnej strany chrámu postavená ihlanová zvonica, ktorú spojili so základnou stavbou chrámu. Obe budovy chrámu - chrám i zvonica predstavujú podľa formy pravidelné štvorce. Z východnej strany nestĺpového jednoapsidového chrámu vystupuje polkruhový oltár. Kubický štvorec chrámu je korunovaný piatimi kupolami.
Sokel chrámu a tiež samotný chrám sú postavené z tehly a omietnuté. Vonkajšie schody s parapetmi siahajú k portálom bočných vchodov. Dvojkrídlové dvere sú zakončené polkruhovými vetracími oknami. Okná na chráme sú podlhovasté, zakončené polkruhom.
Fasády štvorca chrámu členia sa na pilastre, rád kýlových ozdôb zakončuje vrchnú časť štvorca. Centrálny tambur - svetelný stojí na osemramennom podstavci. V základe tambura sú kýlové ozdoby.
Na rohoch štvorca chrámu, na klenbe sú umiestnené štyri plné, hladké tambury, v základe ktorých sa nachádzajú polocirkulárne ozdoby. Cibuľovité hlavy vyvyšujúce sa nad tamburom, plynule prechádzajú do kužeľa s jednoduchým "jablkom" a završujú sa osemramennými krížami.
Zvonica má trojstupňové členenie. Základ po okná predstavuje kvadrát, povyše okien - skosené rohy.
Portál západného vchodu je prostý, plochý, s polocirkulárnym zakončením, nad archovoltou ktorého sa nachádza ikona sv. Alexandra Nevského. Dvere sú dvojkrídlové, s polooblukovými vetracími oknami.
Jednoduché rady zvonice (tretí rad) sú zakryté žalúziami, ktorých vrchnú časť lemuje profilovaná rímsa. Vyvyšujúc sa nad kýlovými ozdobami, tiahnu sa v prudkom pohybe steny kovovej strechy zvonice, ktoré držia kupolu s cibuľovitou hlavou. Na hlave je postavený hrot, korunovaný sférickým "jablkom" s osemramenným krížom.
Interiér chrámu je skromný. Oltárna časť je prekrytá konchou (polkruhovou klenbou) a oddelená od hlavnej časti chrámu dvojradovým dreveným ikonostasom. V prvom rade ikonostasu sú umiestnené dve neveľké ikony Spasiteľa a Božej Matky, v druhom rade niekoľko ikon s vyobrazením svätých. Na stĺpoch chrámu sa nachádzajú: ikona sv. Alexandra Nevského (sprava) a ikona sv. Nikolaja, Myr-likijského Čudotvorcu (zľava). V centre východnej oltárnej steny je umiestnená ikona "Hospoď Vsederžiteľ“ a na kupole oltárnej časti ikona Matky Božej.
Vnútorná maľba celého chrámu bola po druhýkrát vykonaná v roku 1981 z požehnania Jeho Preosvietenosti ThDr. Nikolaja, biskupa prešovského. Na tejto záslužnej práci sa podieľali: akad. maliar Jozef Vagner a jeho pomocníci Zoltán a Andrej Vajdovci z Prešova, celý kurátorský zbor a mnohí ďalší veriaci cirkevnej obce a okolia. Chrám po maľbe bol posvätený biskupom Nikolajom 16.5.1982.
V súčasnosti katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského (katedrálnym chrámom sa stal až v roku 1968; dovtedy katedrálnym chrámom bol chrám sv. Jána Krstiteľa - v centre mesta, ktorý v roku 1968 bol odovzdaný gr.kat. cirkvi) žije plným duchovným životom. A nebolo tomu inak ani v predošlých rokoch. Bohoslužby sa v ňom vykonávajú pravidelne každý deň v ranných i večerných hodinách. Na nich sa zúčastňujú veriaci cirkevnej obce, ktorú tvoria obyvatelia Prešova a okolia. Pod vedením kantora spieva všetok ľud cirkevné piesne so starobylými karpato-ruskými nápevmi.


Spracoval: Prof. ThDr. Peter Kormaník, PhD.

Domov | História | Chrám | Bohoslužby | Sv. A. Nevský | Svätyne chrámu | Čitáreň | Zbor | Mládež | Fotogaléria | Kontakt | Odkazy | Mapa stránky


Sub-menu:


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu